หลวงปู่ทวด ปี 05 หลังเตารีด ใหญ่ (ปล่อยให้เช่าบูชาไปแล้ว)

ด้านหน้า หลวงปู่ทวด ปี 05 หลังเตารีด ใหญ่ (เนื้อทองแดงเถื่อน)


ด้านหลัง หลวงปู่ทวด ปี 05 หลังเตารีด ใหญ่ (เนื้อทองแดงเถื่อน)


ด้านข้าง หลวงปู่ทวด ปี 05 หลังเตารีด ใหญ่ (เนื้อทองแดงเถื่อน)


ฐาน หลวงปู่ทวด ปี 05 หลังเตารีด ใหญ่ (เนื้อทองแดงเถื่อน)

ปล่อยให้เช่าบูชาไปแล้ว

tags  :  หลวงปู่ทวด ปี 05 หลังเตารีด ใหญ่ (เนื้อทองแดงเถื่อน)