พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่

ด้านหน้า  :  พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ด้านหลัง  :  พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่
 


พระโชว์

tags  :  พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่